Bel +31 (0)6-41836206

Kadastrale metingen

Een erfgrens is een denkbeeldige lijn tussen twee percelen. Door deze lijn weet u precies welke grond uw eigendom is en wat eigendom is van uw buren. Niet zelden ontstaan er problemen bij het bepalen van deze erfgrenzen. Oneigenlijk gebruik (bewust of onbewust) van gronden kan voor veel problemen zorgen. Als u grond wilt kopen, verlopen of splitsen dan helpen wij u met het aanwijzen en vastleggen van de (huidige en toekomstige) kadastrale grenzen.

Maar ook in geval van grensgeschillen of bij plaatsing van een langjarige grensafscheiding is het zeer zinvol om een onafhankelijke landmeter te raadplegen.

Landmeten Maatvoering