Bel +31 (0)6-41836206

Cultuur & Natuur

Als all-round landmeetkundig bureau beschikt NIDIM over tal van meetinstrumenten. Onze multispectrale camera is speciaal bedoeld voor het in kaart brengen van vegetatie. Hierbij kunt u denken aan het opsporen van zwakke plekken in gewassen of het in kaart brengen van woekerende exoten.

Onze landmeetkundige achtergrond stelt ons instaat om de focus te houden op de meetkundige waarde van de waarnemingen. Samen met onze opdrachtgevers analyseren wij de data en zijn wij instaat om relaties te leggen met andere data lagen.

 

Naast deze multispectrale camera hebben wij ook de mogelijkheid om een terrein in kaart te brengen met behulp van Lidar of luchtfotogrammetrie. Met Lidar techniek is het mogelijk om een grote terreinen snel en nauwkeurig in kaart te brengen.

Hiermee ontstaat een puntenwolk die gebruikt kan worden om het hoogte verloop van een terrein in kaart te brengen. Tevens worden er foto’s gemaakt zodat achteraf de puntenwolk ook nog in RGB weergegeven kan worden.

 

Voor meer informatie: Emiel Frederiks | e.frederiks@nidim.nl | +31 (0)6-41836206